fredag 19 juli 2019

Fördjupning

Maria Johansson: Slarva inte med orden ”allmän” och ”lika”

Först 71 år efter det beslut som nästa vecka hög-tidlighålls, fick Sverige fick allmän och lika rösträtt. Maria Johansson skriver om en rösträtt som kanske...

Unga med våldskapital

I Stockholm stad har Liberalernas skolborgarråd Lotta Edholm och socialborgarrådet Jan Jönsson påbörjat ett tätt samarbete. Skola och socialtjänst måste arbeta närmare, inte minst...

Anela Murguz: Ett misstag att ­sluta rita ­utan­förskapets karta

I del tio av NU:s artikelserie ställer Anela Murguz frågan: Varför ska man rösta liberalt? Hon beskriver ett parti som inte förmår ta tag i...

Stig-Björn Ljunggren: Från ståndsriksdag till alliansregering

Stig-Björn Ljunggren, statsvetare med socialdemokratiska böjelser som han själv uttrycker det, funderar över begreppet borgerlighet. När vi talar om borgerligheten så menar vi ofta de...

Karin Rebas: Hur ska vi ordna för klassresan?

I del åtta av NU:s artikelserie om den -liberala idédebatten tar Karin Rebas upp frågan om social rörlighet. Att det sociala arvet existerar är...

Kajsa Dovstad: När laget äts upp av jaget

Kajsa Dovstad, frilansskribent och tidigare aktiv i Liberala ungdomsförbundet, varnar för hård intern jargong i sin reflektion över Liberalerna och liberalismens framtid. Med en ökning...

Svend Dahl: Återupprätta den ­liberala folkrörelsen

I en serie av texter kommer tidningen NU bjuda in liberala debattörer och andra att reflektera över Liberalerna och liberalismens framtid. LNB:s chef Svend Dahl...

Liberalerna och miljön

Liberalernas historia som miljöparti är längre än de flesta tror. Redan 1904 föreslog en liberal riksdagsledamot att nationalparker skulle inrättas. Det var Folkpartiet som...

EU-toppmötet: Bräcklig överenskommelse om asylfrågan löser inget

Det var mycket som stod på spel när EU:s ledare möttes i Bryssel i slutet på förra veckan. Inte minst hoppades många på en...
Politiker skakar hand med väljare, färgreducerad bild

Personval i Sverige

Valrörelserna i Sverige blir allt mer centrerade på partiernas personföreträdare. Partiledare och andra ledande kandidater blir budskap i sig själva. Hur går det ihop...