fredag 19 juli 2019

Fördjupning

Gerard de Geer

Bandybaronen Gerard De Geer

Gerard De Geer(1889–1980) kom till Lesjöfors i Värmland 1922 för att bli disponent för det nedkörda bruket. Efter något år hade han köpt företaget...
Rudolf Fredrik Berg

Limhamnskungen Rudolf Fredrik Berg

I Limhamn utanför Malmö står en skulptur av Rudolf Fredrik Berg (1846–1907). Han var en betydande industriman och den som lade grunden till Limhamns...
Anders Johnson

Företagsamma liberaler

Under ståndsriksdagens tid bestod bondeståndet och borgarståndet nästan uteslutande av företagare. Även på Riddarhuset satt många företagare, framförallt godsägare. Därför är det inte så...