fredag 24 maj 2019

Nyheter

Restriktivare trots ökat drickande

Trots liberalare alkoholvanor är svenskarna mer restriktiva i alkoholpolitiken i dag än vi var för tio år sedan. Synen på alkohol som socialt problem...

”Jag är en obotlig europé”

En engagerad liberal ersätter en annan på Folkpartiets ena mandat i Europaparlamentet. Ingen som har hört Jasenko Selimovic tala kan ta miste på hans...

Sture, golf och skrivande lockar Marit Paulsen

Denna vecka slutar Folkpartiets Marit Paulsen i EU-parlamentet efter totalt elva framgångsrika år. Men det är ingen framtid på soffan som hon tänker sig...
Tema Välfärd

Äldreomsorgen: En västanfläkt av vad som väntar

Hemtjänsten har gjort det möjligt för äldre att bo kvar hemma längre. Men med få äldreboendeplatser tvingas många bo kvar hemma även när de...

FP-initiativ till regional handlingsplan

I dag finns det inte någon handlingsplan mot våldsbejakande extremism i någon av Gävleborgs läns kommuner. Folkpartiet har därför lämnat in en gemensam motion...

Vad väljarna vill ha avgör inte val av parti

När väljarna får bestämma föredrar de kollektivistiska egenskaper. Men det är inte det som avgör hur de kommer att rösta när det är val....

Tolerans och öppenhet bra för alla

Mycket har hänt i synen på hbt-personer sedan Mats Nordström var tonåring i Kristinehamn på 70-talet. Men mycket finns också kvar att göra som...
Gulan Avci

Stärk insatserna mot våld i nära relationer

Mycket har hänt sedan Alliansregeringen, på FP:s initiativ, år 2007 lade fram den första nationella handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat...
Svala Firus Waltersson

Passiviteten är en utmaning

Svala Firus Waltersson, psykolog på Arbetsförmedlingen menar i en debattartikel att unga arbetslösa måste anstränga sig mer. Att inte dyka upp på rekryteringsträffar  och förklara...

Folkpartiet – det nya jobbpartiet

Folkpartiet ska bli ”Det nya jobbpartiet”. Det är FP-ledaren Jan Björklunds budskap inför Almedalen. Riksdagens korridorer ekar tomma när NU träffar folkpartiledaren Jan Björklund för...