onsdag 24 april 2019
Vill du vara med och påverka Liberalernas politik? Debattera i NU!
Mejla texten till debatt@tidningen.nu. Har du frågor? Ring 08-410 242 28.
Några tips!

Välj ett aktuellt ämne och angelägen fråga. Ha med förslag till konstruktiva lösningar. Våga välja vinkel. Underbygg artikeln med fakta. Sovra i materialet – ta bara med det som är mest angeläget. Max 2700 tecken inklusive blanksteg.