Idédebatt

När en valrörelse är över och en ny mandatperiod börjar, är det läge att reflektera över utvecklingen och framtiden. I en serie av texter har tidningen NU bjudit in liberala debattörer och andra att reflektera över Liberalerna och liberalismens framtid.

Liberalismen satt sin prägel på vårt samhälle idag på många sätt. Samtidigt är den liberala ideologin är utmanad från många håll, i Sverige och internationellt. Hur kommer framtiden att utveckla sig?

Artikelserien löper under hela hösten.

Del ett Svend Dahl: Återupprätta den liberala folkrörelsen
LNB:s chef Svend Dahl inleder idédebatten. (20 september 2018)

Del två Kajsa Dovstad: När laget äts upp av jaget
Kajsa Dovstad, frilansskribent och tidigare aktiv i Liberala ungdomsförbundet, varnar för hård intern jargong i sin reflektion över Liberalerna och liberalismens framtid. (27 september 2018)

Del tre Andreas Bergström: Dags att leva upp till partinamnet
Andreas Bergström tar i den tredje delen av NU:s serie om liberal idédebatt ut riktningen för en liberal samhällsutveckling och varnar för att vägen dit rymmer en rad fallgropar. (4 oktober 2018)

Del fyra Nicke Grahn: Frisinnet förr och nu
I den fjärde delen av NU:s artikelserie om den liberala idédebatten söker vi efter det moderna frisinnet. Nicke Grahn presenterar en uppdaterad definition av begreppet som också belyser en viktig kulturskillnad mellan liberaler och frisinnade. (11 oktober)