Home Telefon
Default image

redaktionen

Orealistiskt jobbmål svårt att nå

När regeringen på måndag presenterar sin budget innehåller den rekordmånga skattehöjningar. Men på grund av den pågående flyktingkatastrofen kommer mycket av dessa höjningar att hamna i skymundan. Först när folk upptäcker att de får mindre i den egna plånboken kommer…

Stärk insatserna mot våld i nära relationer

Gulan Avci

Mycket har hänt sedan Alliansregeringen, på FP:s initiativ, år 2007 lade fram den första nationella handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Men nu behöver mer göras, anser Folkpartiets arbetsgrupp…

Mycket på spel i Doharundan

Cecilia Malmström

Lite i skuggan av de stora bilaterala frihandelsförhandlingarna, till exempel det mellan EU och USA (TTIP) eller det mellan USA och 12 asiatiska och latinamerikanska länder (TPP), pågår också globala ansträngningar att rädda det som räddas kan av WTO och…

Det handlar om frihet

Sommarlovet är inte frihet för alla. För många svenska tonåringar innebär resan hem till släktens forna land en rädsla att bli bortgift mot sin vilja. Hedersförtryck och hedersvåld är vardag för allt fler unga kvinnor i Sverige. Förtrycket handlar om…

Passiviteten är en utmaning

Svala Firus Waltersson

Svala Firus Waltersson, psykolog på Arbetsförmedlingen menar i en debattartikel att unga arbetslösa måste anstränga sig mer. Att inte dyka upp på rekryteringsträffar  och förklara det med ”det där är nog inte riktigt min grej” är inte hållbart, enligt henne. …

Tuff tid väntar Grekland

Det blev ingen grexit. Precis när Almedalen tog slut och semestern i Sverige skulle börja gick förhandlingarna om Greklands framtid in i sitt mest intensiva skede. Dramatiska scener har utspelat sig i Bryssel. Maratonförhandlingar med Euroländerna om Greklands framtid med…

FP bör vara ett ytterlighetsparti

Olle Wästberg

1982 var jag ordförande i Folkpartiets arbetsutskott. Hans Zetterberg, chef för SIFO, ringde och berättade att i morgondagens SIFO-mätning skulle partiet ligga på drygt 4 procent. Men, ville han berätta, i slutet av den undersökta perioden låg partiet under 4…

Funktionshinder bör bli en del av den liberala berättelsen

Maria Johansson

FP-arbetsgruppen för ”En förnyad funktionshinderpolitik” har kommit med en första rapport. Med rapporten ”Från omsorg som kväver till förväntningar som lyfter” vill arbetsgruppen lägga den ideologiska grunden för en liberal funktionshinderpolitik. – En viktig utgångspunkt för en liberal funktionshinderpolitik är…

Tången är havets träd

Helena Dyrssen

Ibland måste man förflytta sig ut i verkligheten för att förstå det som man tror att man har förstått. Inte sällan är verkligheten mer mångfacetterad än vad de enkla lösningarna i de politiska dokumenteten pekar på. Andra gången är den…