Home Telefon
redaktionen

redaktionen

FP bör vara ett ytterlighetsparti

Olle Wästberg

1982 var jag ordförande i Folkpartiets arbetsutskott. Hans Zetterberg, chef för SIFO, ringde och berättade att i morgondagens SIFO-mätning skulle partiet ligga på drygt 4 procent. Men, ville han berätta, i slutet av den undersökta perioden låg partiet under 4…

Funktionshinder bör bli en del av den liberala berättelsen

Maria Johansson

FP-arbetsgruppen för ”En förnyad funktionshinderpolitik” har kommit med en första rapport. Med rapporten ”Från omsorg som kväver till förväntningar som lyfter” vill arbetsgruppen lägga den ideologiska grunden för en liberal funktionshinderpolitik. – En viktig utgångspunkt för en liberal funktionshinderpolitik är…

Tången är havets träd

Helena Dyrssen

Ibland måste man förflytta sig ut i verkligheten för att förstå det som man tror att man har förstått. Inte sällan är verkligheten mer mångfacetterad än vad de enkla lösningarna i de politiska dokumenteten pekar på. Andra gången är den…

Överbudspolitik på danska

I dag går Danmark till val till Folketinget. Ett otroligt spännande val. De senaste dagarna har opinionen varit helt jämn mellan de bägge blocken. Först i kväll vet vi om statsministern under nästa mandatperiod kommer att bli Helle Thorning Schmidt…

Ska Sverige följa britterna?

Cecilia Malmström

Efter sin tydliga seger i det brittiska valet har David Cameron varit mån om att agera snabbt i EU-frågan. Han har upprepat sitt krav på folkomröstning och sagt att den kan hållas redan 2016. Att britterna visar det högsta stödet…

Försöksballong med brister

Runt 80 000 flyktingar väntas söka asyl i Sverige i år. 9 000 har redan fått uppehållstillstånd och sitter fast på flyktingförläggningar i väntan på att få en bostad i någon av Sveriges 290 kommuner. Mot den bakgrunden har regeringen…

Öka tröskeln för ett anfall

Olle Wästberg

För några veckor sedan var jag i Estland. Fruktan för Ryssland dominerar många människors tankar. Estland är sedan 11 år med i Nato och vill nu att Nato stationerar krigsflygplan i landet. Estland har, liksom de övriga baltiska staterna,en stor…