Home Telefon
redaktionen

redaktionen

Fifas urbota dumma regler

Det har varit mycket Fifa i media den senaste veckan. Korruption, mutor, ordförandeval och så vidare. Till och med Rysslands president Vladimir Putin gav sig in i debatten och menade att USA enbart blandade sig Fifas affärer för att försöka…

Myter om frihandels­­avtalet EU-USA

Cecilia Malmström

I juni 2013 inleddes förhandlingar mellan EU och USA om ett frihandelsavtal, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). De senaste månaderna har arbetet intensifierats. Från EU:s sida sker det under ledning av handelskommissionären Cecilia Malmström. Avtalet kan få positiva effekter…

Jobbkrav hade inte hjälpt Naasan

Berivan Mohammed

Varje gång någon säger att vi måste ställa hårdare krav och därmed ökar incitamenten för invandrare att komma i jobb tänker jag på en vän, Naasan. I bland annat partiledardebatten på SVT sades det att förslaget om temporära uppehållstillstånd är…

Samtal bättre än orimliga hot

I helgen som kommer håller Socialdemokraterna kongress i Västerås. Temat är framtidens jobb och framtidens folkrörelse. 550 motioner, som uteslutande handlar om jobb och arbetsliv, ska behandlas. Den som vill tycka till om försvar, miljö eller sjukvård göre sig icke…

Jobbtrygghet inte LAS

Paula Röttorp

Politiker (liksom de flesta andra) tenderar att överskatta sin egen betydelse. Debatten av visstidsanställningar och LAS är ett av de tydligaste exemplen. Anställningstrygghet i privat sektor handlar i förs-ta hand om att man som anställd måste producera mer på jobbet…

Svidande kritik bör tas på allvar

Före valet ville nästan alla riksdagspartier behålla rot- och rutavdraget. Bara Vänsterpartiet var helt emot. Vem minns inte tv-debatten där Ali Esbati kallade de kvinnor som jobbar i rutföretag för tjänstefolk och menade att rutavdraget gjorde att ”rika människor får…

Tolerera eller respektera?

Andreas Bergström

Frågan om simhallar ska ha särskilda kvinnotider beror på hur vi menar att majoriteter ska förhålla sig till minoriteter. Ett vanligt synsätt är att demokrati innebär att majoriteten bestämmer. De flesta lägger till att det ska finnas en inskränkning i…