måndag 14 juni 2021

Fördjupning

Rudolf Fredrik Berg

Limhamnskungen Rudolf Fredrik Berg

I Limhamn utanför Malmö står en skulptur av Rudolf Fredrik Berg (1846–1907). Han var en betydande industriman och den som lade grunden till Limhamns...
Anders Johnson

Företagsamma liberaler

Under ståndsriksdagens tid bestod bondeståndet och borgarståndet nästan uteslutande av företagare. Även på Riddarhuset satt många företagare, framförallt godsägare. Därför är det inte så...