Home Telefon

Idédebatt

När en valrörelse är över och en ny mandatperiod börjar, är det läge att reflektera över utvecklingen och framtiden. I en serie av texter har tidningen NU bjudit in liberala debattörer och andra att reflektera över Liberalerna och liberalismens framtid.

Liberalismen satt sin prägel på vårt samhälle idag på många sätt. Samtidigt är den liberala ideologin är utmanad från många håll, i Sverige och internationellt. Hur kommer framtiden att utveckla sig?

Artikelserien löper under hela hösten och en bit in på våren 2019.

Del ett Svend Dahl: Återupprätta den liberala folkrörelsen
LNB:s chef Svend Dahl inleder idédebatten. (20 september 2018)

Del två Kajsa Dovstad: När laget äts upp av jaget
Kajsa Dovstad, frilansskribent och tidigare aktiv i Liberala ungdomsförbundet, varnar för hård intern jargong i sin reflektion över Liberalerna och liberalismens framtid. (27 september 2018)

Del tre Andreas Bergström: Dags att leva upp till partinamnet
Andreas Bergström tar i den tredje delen av NU:s serie om liberal idédebatt ut riktningen för en liberal samhällsutveckling och varnar för att vägen dit rymmer en rad fallgropar. (4 oktober 2018)

Del fyra Nicke Grahn: Frisinnet förr och nu
I den fjärde delen av NU:s artikelserie om den liberala idédebatten söker vi efter det moderna frisinnet. Nicke Grahn presenterar en uppdaterad definition av begreppet som också belyser en viktig kulturskillnad mellan liberaler och frisinnade. (11 oktober)

Del fem Karin Svanborg-Sjövall: Den ständiga medelvägens företrädare
I den femte delen av NU:s artikelserie om den liberala idédebatten skriver Karin Svanborg-Sjövall, VD för Timbro, om svagheterna och styrkorna med ett parti med åsiktsbredd. (18 oktober)

Del sex Janerik Larsson: Liberal optimism
Janerik Larsson, rådgivare till Prime och till -Stiftelsen Fritt Näringsliv, lyfter fram vikten av att ha ett framstidsoptimistiskt perspektiv. Något som inte sällan har en koppling till företagsamhet. (25 oktober)

Del sju Nyamko Sabuni: Grön liberalism
Nyamko Sabuni, tidigare integrationsminister (FP), skriver om grön liberalism och att Liberalernas ideutveckling bör färgas av de samhällsutmaningar som klimatförändringarna skapar. (1 november)

Del åtta Karin Rebas: Hur ska vi ordna för klassresan? 
I del åtta av NU:s artikelserie om den -liberala idédebatten tar Karin Rebas upp frågan om social rörlighet. Att det sociala arvet existerar är en sak, men hur verkar liberaler för att ge bästa möjliga verktyg för individen att bryta det? (8 november)

Del nio Olof Kleberg: Vilken väg väljer Liberalerna?
I del nio av NU:s artikelserie ställer Olof Kleberg frågan om Liberalernas framtida vägval. Vilken politisk profil och vilken roll ska den organiserade liberalismen staka ut för framtiden? (22 november)

Del tio Anela Murguz: Ett misstag att sluta rita utanförskapets karta
I del tio av NU:s artikelserie ställer Anela Murguz frågan: Varför ska man rösta liberalt? Hon beskriver ett parti som inte förmår ta tag i de frågor som är viktiga för väljarna.

Del elva Lennart Nordfors: En utmaning som vi liberaler känner igen
I den elfte delen av NU:s artikelserie summerar Lennart Nordfors en del av debatten och pekar på något, de utmaningar som beskrivits i många inlägg är inte något nytt. Snarare en situation som återkommit efter en lång paus – att liberalismen utmanas på två fronter samtidigt.

Del tolv Hadar Cars: Nynationalisterna vill krossa liberalerna
I del tolv av NU:s serie liberal idédebatt, hjälper Hadar Cars oss att förflytta fokus till den internationella arenan, och särskilt EU, med en appell om vikten att stå emot de nynationalistiska krafterna.

Del tretton Håkan Jonsson: EU:s paradoxer – några liberala tankar
I del tretton av NU:s idédebatt fortsätter Håkan Jonsson på temat EU och dess paradoxer, utifrån sina egna erfarenheter av EU-förhandlingar.

Del fjorton Oscar Wåglund Söderström: EU:s kriser har utvecklat samarbetet
I del fjorton av NU:s idédebatt skriver Oscar Wåglund Söderström om att EU:s 60-åriga historia visar att det är vid kriser som EU-länderna valt att ta stora språng och utveckla samarbetet.

Del femton Cecilia Wikström: En folkrörelse för Europa
I den femtonde delen av NU:s idédebatt skriver Cecilia Wikström om en valrörelse där Liberalerna möter väljarna som en folkrörelse för Europa.

Del sexton Jasenko Selimovic: EU, vad gick snett och vad kan vi göra åt det?
I den sextonde delen av NU:s idédebatt skriver Europaparlamentarikern Jasenko Selimovic på temat att EU:s bästa vänner också borde våga vara tydliga kritiker.

Del sjutton Cecilia Malmström: En kantiansk ö i en hobbesiansk värld
I den sjuttonde delen av NU:s idédebatt lyfter EU-kommissionären Cecilia Malmström frågan om EU kommer klara av att stå fast vid sina principer om marknadsekonomi och liberal demokrati i en värld där dessa värden inte längre tycks vara på modet.

Del arton Vladan Lausevic: Federalism är i grunden ett liberalt begrepp
I den artonde delen av NU:s idédebatt lyfter Vladan Lausevic det ”förbjudna f-ordet”. Bör liberalerna driva en tydligare federalistisk politik? Vilka konsekvenser bör det få?

Del nitton Torkild Strandberg: Ofriheter i människors vardag
I den nittonde delen i NU:s idédebatt resonerar Landskronaliberalen Torkild Strandberg kring utanförskap, ofrihet, liberal politik och framtidstro.

Del tjugo Christer Nylander: Snabba utspel riskerar skrämma bort väljare
Liberalerna är betydligt fler än de som idag har L som sitt förstahands­alternativ. Definiera potentiella ­väljare och samtala med dem om värderingar, idéer och ­politiska förslag. Det skriver Christer Nylander I den tjugonde delen i NU:s ­idédebatt.

Del tjugoett Hans Lindblad: Den obegripliga ”kravliberalismen”
Hans Lindblad återupptar NU:s serie om liberal idédebatt genom en vidräkning med begreppet ”kravliberalism” som han menar både saknade tydlig definition och gick emot viktiga liberala grundtankar.

Del tjugotvå Richard Appelbom: Från folkrörelsekramare till statskramare
I den 22:a delen av NU:s idédebattserie, skriver Richard Appelbom om hur Liberalerna fått en annan framtoning, i ett gradvis förändrat politiskt landskap.

Del tjugotre Jenny Sonesson: Liberalerna, återgå till socialliberalismen!
I den 23:e delen av NU:s idédebattserie skriver Jenny Sonesson om den svenska liberalismens arv och behovet av en positiv nationalism för socialliberalismens framtid.

Del tjugofyra Ulf Öfverberg: Relativismens sirénsång i tre tonarter
I den 24:e delen av NU:s idédebattserie skriver Ulf Öfverberg om tre utmaningar för liberalismen och särskilt nationalpopulismen.

Del tjugofem Andreas Ericson: Liberal framtid
I den 25:e delen av NU:s idédebattserie skriver Andreas Ericson om att lära av partiets historia för att nå framgångar i framtiden.