Home Telefon

NUs valstuga

Valrörelsen har börjat och med den kommer torgmöten, dörrknackning och valstugor. NU kommer fram till valet att dyka ner i Liberalernas politik inom olika områden – en snabbguide för dig som läsare inför valrörelsen.

Valrörelsen innebär samtal med väljare, och det är inte alltid dagens aktuella politiska dispyt som väljarna har frågor om. Till och med den erfarne partimedlem kan bli tagen på sängen av en specifik fråga om partiets åsikt inom ett visst område. Även om väljaren frågar vad Liberalerna vill göra för att förbättra vården eller öka bostadsbyggandet så kan det vara lätt att tappa bort sig i svaret.

Därför kommer NU under veckorna fram till valet att börja med en ny artikelserie – Valstugan. I den kommer du att kunna läsa de viktigaste reformerna som partiet arbetar för inom ett utvalt politisk område, med statistik och exempel på korta medskick till den nyfikne väljaren.

Valstugan kommer också att finnas tillgänglig i pdf-format, samlade på denna sida.


Valstuga bostäder NU nr 29

Valstuga EU – NU nr 30

Valstuga utbildning – NU nr 31

Valstuga hbt jämställdhet NU nr 32

Valstuga vård – NU nr 33