Utebliven tidning

Anmäl utebliven tidning

Tidningens utgivningsdag är torsdagar. Enligt postlagen garanteras dock inte längre utdelning omedelbart. I praktiken innebär det att tidningen kan komma i brevlådan på torsdagar eller fredagar. Kommer den senare, eller inte alls, innebär detta att postutdelningen ska reklameras. 

Tidningen NU är tacksamma för anmälan av utebliven eller försenad tidning, genom att använda nedanstående formulär. Det förenklar vår hantering gentemot PostNord. 

Uppgifterna du anger kommer att lagras i dator och användas för att förbättra vår service till dig som prenumerant. 
För- och efternamn:*
Utdelningsadress:*
Ärendet gäller:
Nummer (eller vilken vecka) anmälan avser:
Eventuellt meddelande:
E-post:

* Fält med denna symbol är obligatoriska