söndag 26 september 2021

Featured

Featured posts
Politiker skakar hand med väljare, färgreducerad bild

Personval i Sverige

Valrörelserna i Sverige blir allt mer centrerade på partiernas personföreträdare. Partiledare och andra ledande kandidater blir budskap i sig själva. Hur går det ihop...

Adam Cwejman: ”Debatten har hamnat snett från början”

Bakom ord som ”mångfaldskompetens” döljer sig en kartläggning av och fixering vid medarbetarnas etnicitet, som snarare förstärker än löser problemet med rasism, menar Adam...

Väljarna köper ett varumärke

Opinionsmätningar går upp och ned. En vanlig kommentar man ofta hör från politiker är att det är valdagen som räknas. Visst stämmer det, många...

Hur mår det svenska valsystemet?

Steg för steg har valsystemet ändrats. Möjlighet att ge en personröst har införts, som en av de större förändringarna. Andra är mindre märkbara, men...

Vett och vetande, hut och hållning Vuxenskolan 50 år – DEL II

I augusti 1934 återförenades de frisinnade och liberala partierna i Folkpartiet och i december samma år bildades Folkpartiets Ungdomsförbund. Under 1935 inledde FPU en...

Bortrationaliserade jobb väcks till liv

Landskrona stad kraftsamlar för att komma tillrätta med den höga arbetslöshet. Genom olika åtgärder ska 1 000 personer komma i arbete. För att fram jobb...

Släng de platta analyserna

De senaste sex åren har Sverige inte haft en rege-ring med en tydlig majoritet bakom sig i riksdagen. Eftersom alla större kursändringar kräver en...

Ett nytt politiskt landskap

Alla tycks överens. Ett nytt politiskt landskap har växt fram. Men vilka blir konsekvenserna av den förändrade kartbilden? Det är två år till nästa...

Kampen om enprocentsmålet

Folkpartiet drev på för att Sverige skulle nå enprocentsmålet i biståndet. Partiet försvarade samma mål när biståndsbudgeten urholkades och man försökte hela tiden höja...

Utan utbildning fast i fattigdom

Marginalisering och fattigdom tvingar många romer att tigga. Det är dock inte en långsiktigt bra lösning, enligt biståndsarbetaren Allan Widarsson, vars organisation arbetar för att barnen...