Integritetspolicy

Integritetspolicy gällande tidningen NU – Det liberala nyhetsmagasinet

Om NU-Det liberala nyhetsmagasinet

NU-Det liberala nyhetsmagasinet utkommer med 49 nummer per år och ges ut av Liab Liberal Information AB (org. 556222-6539). Största enskilda aktieägare är Liberalerna och Stiftelsen Pressorganisation.

NU är en prenumererad tidning. Prenumerationssystemet hyrs av Mass Marketing Software AB och ligger på deras server

Administrationen av prenumerationssystemet sköts av personal på Liab Liberal Information AB eller via tredje part inom EU där ett enskilt Biträdesavtal finns upprättat.

Personuppgiftsansvarig är dock Liab Liberal Information AB.

Vilka uppgifter har vi i vårt prenumerationssystem?

De personuppgifter som lagras är namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Därutöver lagras uppgifter om prenumerantens betalningar.

Prenumerationssystemet är GDPR-anpassat och raderar själv avslutade prenumerationer efter två år. Dock gör vi årligen en bedömning av avslutade prenumerationer om något syfte med fortsatt lagring finns och uppgifterna raderas om inget syfte med lagring av personuppgifterna kan påvisas.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

I och med att du tecknar en prenumeration på NU – Det liberala nyhetsmagasinet samtycker du till att uppgifter om dig lagras i vårt prenumerationsregister. Personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande avtal.

Vilka delar vi personuppgifter med?

  • Liab Liberal Information AB skickar varje vecka en adressfil till Mittmedia AB för tryck av adressuppgifter på tidningens baksida. Den filen raderas efter tre veckor.
  • NU-Det liberala nyhetsmagasinet uppbär statligt presstöd. En gång per år ger vi TS, Tidningsstatistik AB rätt att granska de filer vi under året skickat till Mittmedia AB samt att, på förekommen anledning, även titta i prenumerationsregistret. Efter slutförd presstödsrevision raderas samtliga data.
  • I dagsläget är det CanMedia, som tredje part, som sköter NU:s prenumerationssystem och kontakterna med TS. CanMedia lagrar samtliga adressfiler under ett år på ett flyttbart media som förvaras inlåst.

Medlemsnummer

Några få nummer per år utkommer NU som ett medlemsnummer. Det innebär att samtliga medlemmar i Liberalerna får ett nummer av tidningen. Biträdesavtal finns mellan Liab Liberal Information AB och Liberalerna. Filen levereras till den part som ansvarar för adresshanteringen via ett flyttbart media. Inga filer skickas via e-post. Filen raderas omedelbart efter det att den använts. Inga uppgifter lagras i något av våra system.

Prenumerationsförsäljning

Ibland kan du som medlem i Liberalerna bli uppringd av en telefonförsäljare. Det säljföretag vi anlitar, efter godkännande av Liberalerna, upprättar vi ett biträdesavtal med enligt gällande regler. Inga personuppgifter skickas via mail och samtliga filer raderas efter slutfört försäljningsuppdrag.

Vilka rättigheter har du?

  • Du har som prenumerant på NU rätt att få ett registerutdrag avseende tidningens sammanställning av dina personuppgifter.
  • Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
  • Du har rätt att få dina uppgifter raderade.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Enklast är att kontakta oss på pren@tidningen.nu.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Liab Liberal Information AB:s behandling av personuppgifter till Datainspektionen.