söndag 25 oktober 2020

Stöd liberalismen. Prenumerera på NU.

I en tid av polarisering vill tidningen NU skildra de viktiga samhällsfrågorna utan att ducka från att det riskerar att bli obekvämt. Vi skildrar politik och samhällsfrågor från en liberal synvinkel. Vi ger utrymme för en liberalt präglad debatt och breddar liberal opinionsjournalistik.  ”Obekväm liberal” kunde vara vår beteckning.

Vi vill gärna ha dig som läsare!

Helårsprenumeration kostar 590 kronor (45 kr/mån med autogiro)
Halvårsprenumeration kostar 360 kronor.
Helårsprenumeration digitalt (tidningen skickas som pdf) kostar 450 kronor (33 kr/mån med autogiro)
Stödprenumeration kostar 1180 kronor (90 kr/mån med autogiro)

Om du betalar prenumerationen månadsvis via autogiro så blir priset lägre. Vi slipper också en hel del administration och papper.

Prenumerationerna hanteras nu av Pressdata.

Om du vill teckna en prenumeration på tidningen, klicka här.

Om du vill teckna en digital prenumeration, klicka här.

Du kan också välja att ge bort tidningen som en gåvoprenumeration. Använd länkarna ovan och välj ”annan betalare”.

Ylva Westlund
Chefredaktör och ansvarig utgivare 

Prenumerationsärenden

Vårt prenumerationssystem sköts numera av Flowy Information AB (fd Pressdata/Titeldata).

Du som hantera din prenumeration (göra adressändringar mm) på tre olika sätt:

1. Logga in på kundservice.net med hjälp av kundnummer och postnummer. Ditt kundnummer står tryckt på baksidan av din tidning och finns också på din faktura.

2. Maila kundtjänsten på tidningennu@pressdata.se.

3. Ring kundtjänsten på 08-799 63 64.

NU finns som taltidning

Alla med någon form av läsnedsättning har rätt att läsa sin dagstidning som taltidning. Exempel på läsnedsättningar är dyslexi, synnedsättning och andra funktionsnedsättningar som gör att man kan ha svårt att läsa tryckt text.

Du kan prenumerera på tidningen NU som taltidning. Mejla namn, postadress, mejladess och telefon till pren@tidningen.nu.

Du kan välja att få både papperstidning och taltidning och då är priset samma som för papperstidningen. Om du enbart vill ha taltidningen så det samma kostnad som för den digitala tidningen.