måndag 19 augusti 2019

Stöd liberalismen. Prenumerera på NU.

I en tid av polarisering vill tidningen NU skildra de viktiga samhällsfrågorna utan att ducka från att det riskerar att bli obekvämt. Vi skildrar politik och samhällsfrågor från en liberal synvinkel. Vi ger utrymme för en liberalt präglad debatt och breddar liberal opinionsjournalistik.  ”Obekväm liberal” kunde vara vår beteckning.

Vi vill gärna ha dig som läsare!

Helårsprenumeration kostar 590 kronor.
Halvårsprenumeration kostar 360 kronor.
Helårsprenumeration digitalt (tidningen skickas som pdf) kostar 450 kronor.
Stödprenumeration kostar 1180 kronor.

Du kan också betala prenumerationen månadsvis via autogiro och får då från 50 kronor rabatt på prenumerationspriset.

Teckna din prenumeration här.

Vill du ge bort tidningen NU till någon annan (gåvoprenumeration) tecknar du den prenumerationen här.

Ylva Westlund
Chefredaktör och ansvarig utgivare 

NU finns som taltidning

Alla med någon form av läsnedsättning har rätt att läsa sin dagstidning som taltidning. Exempel på läsnedsättningar är dyslexi, synnedsättning och andra funktionsnedsättningar som gör att man kan ha svårt att läsa tryckt text.

Du kan prenumerera på tidningen NU som taltidning. Du gör på samma sätt som en ordinarie prenumeration.

Mejla namn och postadress till pren@tidningen.nu
Skriv ”Ny prenumerant” i ämnesraden och skriv i mejlet att du vill ha tidningen som taltidning.

Betala din prenumeration på tidningen NU med autogiro och få rabatt!

Om du redan prenumererar på tidningen NU, kan du spara pengar genom att byta till autogiro. Du fyller i en medgivandeblankett för autogiro och skickar till oss (adress för frisvar finns i blanketten).